Αμεση πώληση του 10% του ΟΤΕ από την κυβέρνηση

95

Στο… σφυρί« βγαίνει άμεσα το υπόλοιπο 10% που έχει στην κατοχή του το ελληνικό δημόσιο και το ΙΚΑ ΕΤΑΜ (6% και 4% αντίστοιχα) του ΟΤΕ, καθώς ήδη υπάρχει σχετική δέσμευση της κυβέρνησης προς την Ε.Ε.

Όπως αναφέρεται στη σελίδα επτά της Έκθεσης των ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα προαπαιτούμενα που οδήγησαν στην τελευταία υπό-δόση ύψους 1 δισ. ευρώ. «με επιστολή του στις 21 Δεκεμβρίου προς τον Π. Μοσκοβισί, ο Ε. Τσακαλώτος επιβεβαίωσε τη δέσμευση της κυβέρνησης να μεταφέρει στο ΤΑΙΠΕΔ το υπόλοιπο πακέτο μετοχών του ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ», και, όπως διευκρινίζεται, οι δανειστές αναμένουν πλέον να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες νομικές κινήσεις και συνεννοήσεις με την Deutsche Telekom, ώστε η μεταβίβαση του 10% να γίνει? πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης!

Μένει πλέον να αναζητηθεί φόρμουλα για το ποσοστό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (το ταμείο έχει την υποχρέωση να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές του σε συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο) που θεωρητικά αποτελεί περιουσία του ασφαλιστικού ταμείου. Σημειώνεται, πάντως, ότι το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει δικαίωμα για επαναγορά των μετοχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για προτίμησή του σε περίπτωση πώλησής τους.

Η Deutsche Telecom αποτελεί από το 2011 βασικό μέτοχο του ΟΤΕ κατέχοντας το 40% του μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, ο γερμανικός Όμιλος κατέχει δικαιώματα σε περίπτωση που το ελληνικό δημόσιο αποφασίσει την πώληση μέρους ή του συνόλου της συμμετοχή του. Συγκεκριμένα, έχει συναποφασιστεί ότι στην περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλόμενων (Ελλ. Δημόσιο και DT) σκοπεύει να μεταβιβάσει μετοχές, οφείλει να προσφέρει προς πώληση τους τίτλους αυτούς ή τα σχετικά δικαιώματα πρώτα στον έτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος αν αρνηθεί, τότε θα μπορεί να γίνει η μεταβίβαση προς οποιονδήποτε τρίτο. Πάντως, μία τέτοια κίνηση θα οδηγούσε στην απώλεια της «χρυσής μετοχής» που δίνει το δικαίωμα άσκησης βέτο σε θέματα στρατηγικής, καθώς επίσης και στην επιλογή πέντε από τα συνολικά 11 μέλη της διοίκησης στον ΟΤΕ.

 Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ