381 εκατ. θα εισπράξει το δημόσιο για το φάσμα της κινητής

67

Στα 381,114 εκατομμύρια έφτασαν τα έσοδα, που θα εισπράξει το ΤΑΙΠΕΔ από την εκχώρηση του φάσματος κινητής τηλεφωνίας.

Η ανοιχτή δημοπρασία ολοκληρώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και αφορούσε στη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις φασματικές περιοχές των 800 και 2600 MHz. Συνολικά, κατακυρώθηκε για 15 χρόνια στις εταιρίες COSMOTE, VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ και WIND όλο το διαθέσιμο φάσμα.

Αναλυτικά, κατακυρώθηκαν στις τρεις συμμετέχουσες εταιρίες τα εξής φασματικά δικαιώματα:

COSMOTE: Δύο (2×5 MHz) τμήματα στη ζώνη των 800 ΜHz και οκτώ (έξι των 2×5 MHz και δύο των 10 ΜHz) τμήματα στη ζώνη των 2600 MHz, με συνολικό τίμημα 134.788.000 ευρώ.
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ: Δύο (2×5 MHz) τμήματα στη ζώνη των 800 ΜHz και έξι (τέσσερα των 2×5 MHz και δύο των 10 ΜHz) τμήματα στη ζώνη των 2600 MHz, με συνολικό τίμημα 124.501.000 ευρώ.
WIND: Δύο (2×5 MHz) τμήματα στη ζώνη των 800 ΜHz και τέσσερα (2×5 MHz) τμήματα στη ζώνη των 2600 MHz, με συνολικό τίμημα 121.825.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, “Με τη σημερινή δημοπρασία ολοκληρώνεται το έργο της ΕΕΤΤ, που ξεκίνησε από το Μάιο του 2013, για τη διάθεση του ψηφιακού μερίσματος. Με στόχο την αποδοτικότερη αξιοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, ενός σπάνιου εθνικού πόρου, η ΕΕΤΤ έθεσε τις βάσεις για τη μετάβαση στην επίγεια τηλεοπτική ψηφιακή ευρυεκπομπή και την απόδοση του απελευθερωμένου από την αναλογική τηλεόραση φάσματος στη ζώνη των 800MHz στους παρόχους τηλεπικοινωνιών με σκοπό την εμπορική ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών στις κινητές επικοινωνίες. Επισημαίνεται ότι έως το τέλος του 2014, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή μετάβαση της αναλογικής τηλεόρασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίσθηκε με βάση διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας.

Η διαγωνιστική διαδικασία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΕΕΤΤ, με δικά της μέσα, κατά τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό. Επιπλέον, η διαδικασία είναι σύμφωνη με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα με τις αναθεωρημένες Οδηγίες Πλαίσιο και Αδειοδότησης δικτύων και υπηρεσιών (2002/21/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ αντίστοιχα).

Η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 800 και 2600 MHz είναι ένα πολύ αποφασιστικό βήμα για την ανάπτυξη νέων ασυρμάτων τεχνολογιών για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G), που υποστηρίζουν καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας, πρόσβασης, περιεχομένου και μεταφοράς ευρυζωνικών δεδομένων. Για τη χώρα, η ανάπτυξη προηγμένων επικοινωνιών, τόσο στις πόλεις όσο και σε νησιωτικές και αγροτικές περιοχές, συμβάλλει στην εξάλειψη του «ψηφιακού χάσματος» με τον υπόλοιπο κόσμο. Η πραγματική αξία του σπάνιου αυτού εθνικού πόρου καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παραχώρησης έγκειται στη δημιουργία νέων υποδομών επί των οποίων θα διοχετευθούν υπηρεσίες και συναλλαγές τόσο μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών όσο και πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο τομέα”.