37η η Ελλάδα στη λίστα 77 χωρών των Ανοικτών Δικτύων

67

Το Βαρόμετρο ρίχνει μια πολυδιάστατη ματιά στην εξάπλωση των Ανοικτών Κυβερνητικών Δεδομένων (Open Government Data) σε όλο τον κόσμο που αφορούν στη διακυβέρνηση. Συνδυάζοντας στοιχεία ερευνών από εμπειρογνώμονες, καθώς και δευτερογενείς πηγές δεδομένων, το Βαρόμετρο διερευνά την ετοιμότητα των χωρών με στόχο να εξασφαλισθούν προνόμια από τα ανοιχτά δεδομένα, από τις δημοσιεύσεις βασικών στοιχείων, καθώς και να γίνουν εμφανείς οι ενδείξεις των επιπτώσεων των OGD.

Το Βαρόμετρο Ανοιχτών Δεδομένων σχεδιάστηκε ως παράπλευρη μελέτη με αυτή του Διαδικτυακού Περιεχομένου για το 2013. Το Διαδικτυακό Περιεχόμενο είναι ένας πολυσύνθετος δείκτης μέτρησης για τη χρήση του Ίντερνετ, την αξιοποίησή του, αλλά και τον αντίκτυπο που έχει. Το Βαρόμετρο επικεντρώνεται στο περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα και τις ενδείξεις επιπτώσεων των Ανοιχτών Κυβερνητικών Δεδομένων. Συγκεκριμένα, διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες που αντανακλούν τα διαφορετικά στάδια που εμπλέκονται στην αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων, και τις διάφορες ομάδες που μπορούν να συμμετέχουν και να επωφεληθούν από αυτά. Τα τρία κριτήρια είναι η ετοιμότητα, η εφαρμογή και ο αντίκτυπος.

Η Παγκόσμια Έκθεση του 2013 συγκεντρώνει μεταβλητές από κάθε ένα από αυτά τα τμήματα και κατατάσσει τις χώρες αντίστοιχα. Τα κράτη που κατατάσσονται στη σχετική λίστα αποτελούν εθελοντικά μέλη του οργανισμού για αυτό και ο αριθμός του είναι σχετικά περιορισμένος.

Η θέση της Ελλάδας προέρχεται κατά κύριο λόγο από το πρόγραμμα Διαύγεια αλλά και τις προκηρύξεις του Δημοσίου στο Διαδίκτυο. Στην επέκταση της «Διαύγειας» αναφέρθηκε μάλιστα πρόσφατα και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριακός Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα και η Βουλή και τα κόμματα. «Ο θεσμός της Διαύγειας ήταν μια θεσμική κατάκτηση. Απαιτείτο όμως η ενίσχυση του. Αυτό κάνουμε, με βελτιωτικές αλλαγές που είναι προϊόν εκτενούς διαβούλευσης και αφού λάβαμε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις που έγιναν. Όμως, η Διαύγεια δεν πρέπει να αφορά μόνο το δημόσιο αλλά και τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα. Είναι επιτακτική ανάγκη των καιρών. Τα κόμματα πρέπει να δεσμεύονται να αναρτούν στην Διαύγεια τις επιχορηγήσεις τους», τόνισε ο υπουργός.

 

Περισσότερα εδώ.