35 ΜΕΤΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

515

 Το ολλανδικό ποδήλατο που μπήκε στο Βιβλίο Γκίνες…